Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


WAŻNA INFORMACJA

OD DNIA 16.03.2020 R. DO ODWOŁANIA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH JEST NIEDOSTĘPNY DLA INTERESANTÓW.

USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ PUP KOŃSKIE MOŻNA ZAŁATWIĆ PRZEZ INTERNET

POPRZEZ PLATFORMĘ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny


Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania w PUP w Końskich można dokonać jedynie pełnej  rejestracji elektronicznej , która polega na wniesieniu wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Poniżej link do filmu instruktażowego:

https://www.youtube.com/watch?v=sr7SoU2fLwY
 


WSZELKIE INNE SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE
POD NUMERAMI TELEFONU:
413726363, 412604362,413722314, 413722247.

LUB ZA POMOCĄ poczty elektronicznej e-mail: kiko@praca.gov.pl

LUB ZA POMOCĄ PLATFORMY E-PUAP: /pup_konskie/SkrytkaESP
Załączniki
Wykaz telefonów oraz stanowiska obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy w PUP w Końskich (pdf, 193 KB)

WAŻNA INFORMACJA

Uwaga !

W związku z obecną sytuacją związaną z wirusem SARS -Co V-2, wywołującym chorobę o nazwie Covid-19  zwaną koronawirusem zalecamy rejestrację przez internet .
Przy rejestracji częściowej nie jest potrzebny podpis kwalifikowany .
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, zachęcamy do ograniczenia w miarę możliwości, osobistego załatwiania spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich.
 
Prosimy o korzystanie z dostępnych narzędzi informatycznnych służących do kontaktu z PUP - e-mail, epuap oraz telefonicznie.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia informuje, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

W związku z powyższym proszę o rozważenie tej informacji i powstrzymania się od rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.
 

KOMUNIKAT – WSTRZYMANIE NABORU I REALIZACJI WNIOSKÓW W SPRAWIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 13 marca 2020r. wstrzymuje nabór i realizację wniosków w sprawie wszystkich form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
 
O wznowieniu naboru i realizacji wniosków poinformujemy odrębnym komunikatem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWOŁANIA SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH I GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH

Mając na uwadze sytuację związaną z ryzykiem rozprzestrzeniana się zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę o nazwie Covid – 19, zwaną powszechnie koronawirusem, Powiatowy Urząd Pracy w Końskich w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów, odwołuje zaplanowane spotkania w ramach grupowych informacji zawodowych i grupowych porad zawodowych zaplanowane na miesiąc marzec.
 

Liczymy na zrozumienie ze strony wszystkich zaproszonych, którzy mieli zaplanowaną  wizytę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich w miesiącu marcu.
Nowe terminy grupowych informacji zawodowych i grupowych porad zawodowych  zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

WAŻNA INFORMACJA

Uwzględniając wnioski i prośby naszych klientów, uprzejmie informujemy, iż od dnia 13.03.2020r. osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w PUP w Końskich w miesiącu marcu, mogą przełożyć go telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na inny termin spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoim doradcą klienta.

Pozostałym klientom, którzy planują w najbliższych dniach przybycie osobiste do Urzędu a ich sprawa nie wymaga konieczności ich osobistego stawiennictwa, proponujemy rozważenie wcześniejszego kontaktu telefonicznego z pracownikami Urzędu Pracy bądź skorzystania z poczty elektronicznej:
- e-mail: kiko@praca.gov.pl

INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH STAŻ

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- w sprawie realizacji stażu w instytucjach, których działalność została ograniczona lub zawieszona np.: w placówkach oświatowych, stażysta musi dostosować się do decyzji uprawnionych organów w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej u jego organizatora. Pozostaje on w gotowości świadczenia stażu i w tym czasie zachowuje prawdo do stypendium;

- stażyści, którzy nie będą mogli uczestniczyć w stażu z powodu sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia placówek oświatowych powinni złożyć organizatorowi stażu Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, za okres tej nieobecności będzie przysługiwało stypendium.
Załączniki
Oświadczenie dodatkowy zasiłek opiekuńczy (doc, 27 KB)
Oświadczenie dodatkowy zasiłek opiekuńczy PDF (pdf, 601 KB)

Aktualności

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
7.45 - 14.30

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Jacek Werens

Zastępca Dyrektora:
mgr Marcin Latański

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny w Stąporkowie

Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
7.45 - 14.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę