Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

Regionalne Targi Pracy we Włoszczowie

Załączniki KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W TARGACH PRACY

Spotkanie informacyjne dla osób niepracujących dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na założenie własnej firmy w ramach różnych programów operacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż w siedzibie Urzędu ul. Stanisława Staszica 2 oraz Filii PUP w Stąporkowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców powiatu koneckiego zorganizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w strukturze Departamentu...

WYRÓŻNIENIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŃSKICH

Podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, które odbyło się 24 stycznia 2018r. w Warszawie, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska i Sekretarz Stanu Pan Stanisław Szwed wręczyli przedstawicielom Powiatowych Urzędów Pracy wyróżnienie za uzyskanie...

Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+

Starosta Powiatu Koneckiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich zainicjował powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+" skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich w dniu...

Informacje PIT-11 i raporty ZUS RMUA za 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o możliwości odbioru  informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 i raportów ZUS RMUA za 2017 rok .   Dokumenty osób z gmin: Końskie, Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Smyków można odbierać w...

Informacja o środkach na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w powiecie koneckim w 2018r.

Załączniki Informacja o środkach na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w powiecie koneckim w 2018r. Kwoty refundacji dofinansowania w ramach poszczególnych form wsparcia

Ogłoszenie z dnia 16.01.2018 r. o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 01.02.2018r. do dnia 14.02.2018r.

Załączniki Ogłoszenie z dnia 16.01.2018 r. o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 01.02.2018 r. do dnia 14.02.2018r REGULAMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO...

Ogłoszenie o naborze wniosków ze środków Funduszu Pracy na poszczególne formy aktywizacji

Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków ze środków Funduszu Pracy na poszczególne formy aktywizacji

Ogłoszenie z dnia 16.01.2018r. w ramach Programu Regionalnego na staże i prace interwencyjne

Załączniki Ogłoszenie z dnia 16.01.2018r. w ramach Programu Regionalnego na staże i prace interwencyjne

Zaproszenie do współpracy w ramach paktów zatrudnieniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich, informuje, iż w powiecie koneckim zostanie zawiązany PAKT ZATRUDNIENIOWY, którego celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych powyżej 50r.ż. przy wykorzystaniu niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji tej grupy osób. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii...

Ankieta dla Pracodawców dotycząca wstępnego zapotrzebowania na środki z Rezerwy KFS w 2018r.

W związku z koniecznością dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania Pracodawców na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety oraz przekazania jej na adres PUP w terminie do dnia 26 stycznia 2018r. w formie papierowej lub...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2018 roku

Załączniki Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2018 roku

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Instytut Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłaszają konkurs na „Pamiętniki bezrobotnych". Szczegóły w załączniku.   Załączniki ...

Opłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W związku z obowiązującymi od dnia 01.01.2018 r. przepisami dotyczącymi wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż do wniosków o wydanie zezwolenia lub oświadczeń należy dołączyć dowód wpłaty w...

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców - wzory dokumentów obowiązujących od 1 stycznia 2018r.

Poniżej link do strony Ministerwsta Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/wzory-dokumentow

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o zamknięciu naboru wniosków na wszystkie formy aktywizacji osób bezrobotnych

Załączniki Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o zamknięciu naboru wniosków na wszystkie formy aktywizacji osób bezrobotnych

Zmiany w przepisach o zatrudnieniu cudzoziemców obowiązujące od 01.01.2018r.

PUP Końskie informuje, że z dniem 01.01.2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. W związku z powyższym, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza dodatkowe regulacje przewidujące rozbudowę obecnego systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Obejmuje...

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Maria Pilarska

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska

Zastępca Kierownika CAZ:
mgr Łukasz Świerczyński

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Kierownik Referatu CAZ w Filii w Stąporkowie:
mgr Anna Owczarczyk
 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę