Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

REGIONALNE TARGI PRACY W KOŃSKICH

Załączniki Deklaracja uczestnictwa

UWAGA dla osób pobierających świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich , informuje że w związkuze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń począwszy od  01.09.2018 r. będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby bezrobotne . W związku z powyższym, osoby , które dotychczas pobierały...

Wstrzymanie naboru na dotacje z dniem 19.07.2018r od godziny 9 w ramach projektu POWER IV

Załączniki Wstrzymanie naboru na dotacje z dniem 19.07.2018r od godziny 9 w ramach projektu POWER IV

Wstrzymanie naboru na doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu konkursowego pn. Akcja Aktywizacja z dniem 18.07.2018r

Załączniki Wstrzymanie naboru na doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu konkursowego pn. Akcja Aktywizacja z dniem 18.07.2018r

Zamknięcie naboru PFRON

Załączniki Zamknięcie naboru PFRON

Nabór wniosków ze środków PFRON

Załączniki Nabór wniosków ze środków PFRON

Ogłoszenie z dnia 21.06.2018 r. o naborze wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 03.07.2018r. do 06.07.2018r.

Załączniki Ogłoszenie z dnia 21.06.2018 r. o naborze wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 03.07.2018r. do 06.07.2018r. REGULAMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA...

KOLEJNE SPOTKANIE CZŁONKÓW PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO W POWIECIE KONECKIM

08.06.2018r. (piątek) o godz. 14.00 odbyło się spotkanie członków Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych po 50 r.ż. w powiecie koneckim. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich, ul. Piłsudskiego 82. Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz...

RPO WŚ "Akcja Aktywizacja" - nowy Projekt realizowany przez PUP Końskie

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich od 01.06.2018r. rozpoczął realizację nowego projektu konkursowego „Akcja Aktywizacja" . Projekt realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności...

Ważna informacja dot. naboru wniosków na staże dla tegorocznych absolwentów

Załączniki Ważna informacja dot. naboru wniosków na staże dla tegorocznych absolwentów

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Maria Pilarska

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska

Zastępca Kierownika CAZ:
mgr Łukasz Świerczyński

Kierownik Referatu CAZ w Filii w Stąporkowie:
mgr Anna Owczarczyk
 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę