Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

REGIONALNE TARGI PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 13.06.2018 R.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza lokalnych Pracodawców oraz osoby poszukujące zatrudnienia do udziału w Regionalnych Targach Pracy w Skarżysku-Kamiennej które odbędą się 13 czerwca w godz. 10:00 – 13:00 w Hali Sportowej przy ul. Sienkiewicza 34. ...

Projekt „AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA"

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje Projekt „AKTYWIZACJA – SZKOLENIE - PRACA" skierowany do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w wieku powyżej 29 roku życia.   Szczegóły w załączeniu:   ...

DODATKOWE ŚRODKI Z REZERWY FUNDUSZU PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOŃSKICH

Załączniki DODATKOWE ŚRODKI Z REZERWY FUNDUSZU PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOŃSKICH

Nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Załączniki Nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Informacja o środkach PFRON na zadania realizowane przez PUP w Końskich

Załączniki Informacja o środkach PFRON na zadania realizowane przez PUP w Końskich

Projekt „KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI”

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż Fundacja CHALLENGE EUROPE realizuje Projekt „KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI" skierowany do osób niezatrudnionych, powyżej 29 roku życia i mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego. Szczegóły w załączeniu:     ...

KOLEJNE SPOTKANIE CZŁONKÓW PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO W POWIECIE KONECKIM

16.04.2018r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbyło się  spotkanie członków Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych po 50 r.ż. w powiecie koneckim. Spotkanie odbyło się w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczościw Końskich. Udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji,...

Zamknięcie naboru wniosków w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Załączniki Zamknięcie naboru wniosków w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Informacja dotycząca składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć elektronicznie WYŁĄCZNIE poprzez portal usług elektronicznych PSZ. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wniosek można podpisać podczas odbioru wpisu do ewidencji w pokoju nr 13 lub 27 I piętro w siedzibie Powiatowego Urzędu...

Ogłoszenie o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wstrzymanie naboru wniosków w ramach prac interwencyjnych z Funduszu Pracy

Załączniki Wstrzymanie naboru wniosków w ramach prac interwencyjnych z Funduszu Pracy

Spotkanie informacyjne „Własna firma - zrób to z głową”

W dniu 02 marca 2018 r. w siedzibie PUP w Końskich, odbyło się spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz przedstawicielem Biura Rachunkowego „Biurex" Sp.z.o.o. specjalizującego się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem spotkania była realizacja programu pt. „Własna firma –...

KOLEJNE SPOTKANIE PAKTÓW ZATRUDNIENIOWYCH

W  poniedziałek  19.02.2018r. o godz. 14.00 po raz kolejny spotkali się członkowie Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych po 50r.ż w powiecie koneckim. Spotkanie odbyło się w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich. Udział w nim wzięli...

Informacje PIT-11 i raporty ZUS RMUA za 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o zakończeniu wydawania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 i raportów ZUS RMUA za 2017 rok . Nieodebrane dokumenty zostały wysłane pocztą.

WYRÓŻNIENIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŃSKICH

Podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, które odbyło się 24 stycznia 2018r. w Warszawie, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska i Sekretarz Stanu Pan Stanisław Szwed wręczyli przedstawicielom Powiatowych Urzędów Pracy wyróżnienie za uzyskanie...

Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+

Starosta Powiatu Koneckiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich zainicjował powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+" skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich w dniu...

Informacja o środkach na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w powiecie koneckim w 2018r.

Załączniki Informacja o środkach na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w powiecie koneckim w 2018r. Kwoty refundacji dofinansowania w ramach poszczególnych form wsparcia

Ogłoszenie o naborze wniosków ze środków Funduszu Pracy na poszczególne formy aktywizacji

Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków ze środków Funduszu Pracy na poszczególne formy aktywizacji

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Maria Pilarska

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska

Zastępca Kierownika CAZ:
mgr Łukasz Świerczyński

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Kierownik Referatu CAZ w Filii w Stąporkowie:
mgr Anna Owczarczyk
 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę