Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

Informacje PIT-11 i raporty ZUS RMUA za 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o możliwości odbioru  informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 i raportów ZUS RMUA za 2018 rok .   Dokumenty osób z gmin: Końskie, Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Smyków można odbierać w...

Ogłoszenie o naborze wniosków na poszczególne formy wsparcia w ramach środków Funduszu Pracy

Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu RPO WŚ V z dnia 17.01.2018r.

ŚRODKI FINANSOWE NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH W 2019 ROKU

Załączniki ŚRODKI FINANSOWE NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH W 2019 ROKU

Złożenie dodatkowego oświadczenia przez Podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi

Załączniki Złożenie dodatkowego oświadczenia przez Podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi Złożenie dodatkowego oświadczenia przez Podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi PDF ...

Ogłoszenie z dnia 09.01.2019 r. o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 16.01.2019 r. do dnia 28.01.2019r

Załączniki Ogłoszenie z dnia 09.01.2019 r. o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 16.01.2019 r. do dnia 28.01.2019r REGULAMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO...

Praca w Niemczech na wakacje

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze naborze do pracy wakacyjnej w Niemczech w roku 2019. O prace wakacyjną ubiegać się mogą pełnoletni uczniowie, studenci oraz poszukujący pracy. Osoby zainteresowane powinny posiadać znajomość języka niemieckiego na...

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW - SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2019r.

W związku z koniecznością dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania Pracodawców na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety oraz przekazania jej na adres PUP w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.  w formie papierowej lub...

Ankieta dla Pracodawców planujących stworzyć stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu ze środków PFRON w roku 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, dotyczącej Pracodawców planujących stworzyć stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w ramach  środków PFRON.   Ankieta ma na celu uzyskanie...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2019 roku

Załączniki Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2019 roku

Ankiety badające potrzeby osób bezrobotnych

Drodzy Państwo! Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszych ankiet w celu pozyskania informacji niezbędnych do prawidłowego dysponowania środkami Funduszu Pracy oraz pozyskiwanymi funduszami unijnymi. - Ankieta badająca potrzeby osób bezrobotnych: https://goo.gl/forms/iwofHY2UNpOmx5M53 -...

UWAGA dla osób pobierających świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich , informuje że w związkuze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń począwszy od  01.09.2018 r. będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby bezrobotne . W związku z powyższym, osoby , które dotychczas pobierały...

Informacja dotycząca składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć elektronicznie WYŁĄCZNIE poprzez portal usług elektronicznych PSZ. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wniosek można podpisać podczas odbioru wpisu do ewidencji w pokoju nr 13 lub 27 I piętro w siedzibie Powiatowego Urzędu...

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Jacek Werens

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Maria Pilarska

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska

Zastępca Kierownika CAZ
mgr inż. Witold Wójcik

Kierownik Filii w Stąporkowie:
mgr Łukasz Świerczyński

Kierownik Referatu CAZ w Filii w Stąporkowie:
mgr Anna Owczarczyk

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę