Newsletter - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Newsletter

Zapisując się do newslettera wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) w celu realizacji usługi newslettera przez Administratora Powiatowy Urząd Pracy w Końskich, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.
W każdym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypisanie się z newslettera przesyłając informację o wycofaniu zgodny na świadczenie usług w ramach newslettera na adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich (kiko@praca.gov.pl). Wycofanie zgody jest również możliwe przy każdej otrzymanej od PUP w Końskich wiadomości w ramach usługi newsletter. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Klauzula informacyjna dla użytkowników newslettera
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119, s. 1 zwanego dalej „rozporządzeniem") Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Końskich, z siedzibą ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie,
  2. W sprawie danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod numerem telefonu 22 350 01 40 lub adresem mailowym: iod@pup.konskie.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia w celu świadczenia usługi newsletter polegającej na przesyłaniu na wskazany adres e-mail: informacji, aktualności i komunikatów,
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji z usługi newslettera co będzie traktowane jako wycofanie zgody na ich przetwarzanie,
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz  prawo do przenoszenia danych przysługuje zgodnie z rozporządzeniem,
  7. Wówczas gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu – nie dotyczy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę