Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
7.45 - 14.30

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny w Stąporkowie

Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Porozumienie partneskie za Świętokrzyską Wojeódzką Komendą OHP

20 maja w Końskich zostało podpisane Porozumienie Partnerskie pomiędzy Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Końskich.
Aktu podpisania porozumienia dokonali Komendant Wojewódzki ŚWK OHP - Jerzy Górski oraz Zastępca Dyrektora PUP w Końskich - Wojciech Owczarek.
Popisując Porozumienie Partnerskie sygnujący zobowiązali się m.in. do:
  • podejmowania wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznego młodzieży w wieku 18-25 lat oraz poprawy jej sytuacji na rynku pracy;
  • promocji szkoleń organizowanych przez partnerów dla osób poszukujących możliwości dokształcania się, zdobycia nowego zawodu, czy podnoszenia kwalifikacji;
  • udzielania wszelkiej pomocy merytorycznej przy realizacji założonych działań.
PUP w Końskich, w ramach podpisanego Porozumienia będzie wspierał 13-5 HP Końskie w zakresie rekrutacji i umożliwi dotarcie z ulotkami i ofertą do młodzieży.
13-5 HP w Końskich zobowiązał się do podpisywania porozumień z pracodawcami, zapewniających kształcenie zawodowe w zawodach deficytowych jak również według potrzeb lokalnych pracodawców oraz udzielania informacji absolwentom o pomocy udzielanej przez PUP.

Widok zawartości stron

Dyrektor:
mgr Jacek Werens

Zastępca Dyrektora:
mgr Marcin Latański

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę