Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

Projekt "Akademia Biznesu"

Informacja o projekcie "Akademia Biznesu" skierowanym do osób powyżej 30 roku życia. Załączniki Projekt Akademia Biznesu

Projekt „Twoja firma – Twój sukces!” realizowany przez O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH SP. Z O.O.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich uprzejmie informuje, iż firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. prowadzi nabór do projektu „Twoja firma – Twój sukces!" realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Projekt „KIERUNEK – SAMOZATRUDNIENIE”

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich uprzejmie informuję, iż Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od dnia 01.09.2016 r. realizuje projekt pn. „KIERUNEK – SAMOZATRUDNIENIE", współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie...

Nabór z rezerwy FP dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia ze środków rezerwy Funduszu Pracy na: - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.   Nabór wniosków będzie trwał od 13 września 2016 roku do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w formę...

Ogłoszenie z dnia 12.09.2016r. o naborze w ramach projektu pt. Kierunek praca w zakresie modułu I

W związku z realizacją projektu konkursowego pt. „Kierunek praca" Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór w zakresie modułu I: - 10 osób skorzysta z grupowego szkolenia oraz z 6 miesięcznych staży, przewidziane szkolenie umożliwi zdobycie kwalifikacji z zakresu: „Kurs spawania blach i rur spoinami...

Ogłoszenie o naborze z rezerwy FP z dnia 09.08.2016r.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy Funduszu Pracy na następujące formy aktywizacji: - prace interwencyjne, - staże. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w formy wsparcia w ramach programów. ...

Wznowienie naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 18.07.2016r. do wyczerpania środków rezerwy KFS.

Załączniki Ponowny nabór KFS Ponowny nabór KFS pdf Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS PDF ...

Nabór wniosków dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy FP na staże i prace interwencyjne.

Załączniki Ogłoszenie z dnia 17.06.2016r. w ramach Funduszu Pracy na staże i prace interwencyjne.pdf

Ogłoszenie z dnia 07.06.2016r. o naborze wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 08.06.2016r. do dnia 17.06.2016r.

Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS.doc Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS PDF.pdf Rezerwa KFS - Wniosek o przyznanie środków z rezerwy KFS PDF.pdf ...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osob zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osob zagrożonych wykluczeniem społecznym. ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie integracji i reintegracji osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w PAI. Dokumentacja dotyczaca otwartego konkursu ofert do pobrania: http://pup.konskie.ibip.pl/public/?id=183129   ...

Ogłoszenie o naborze z dn. 19.05.2016r. w ramach Funduszu Pracy na refundację przez okres 12 mies. części kosztów skierowanych bezrobtnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy na: -refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w trybie art.150f Ustawy...

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Barbara Bednarz

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska


 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę