Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

Ankieta dla Pracodawców planujących stworzyć stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu ze środków PFRON w roku 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, dotyczącej Pracodawców planujących stworzyć stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w ramach  środków PFRON.   Ankieta ma na celu uzyskanie...

Forum rozwoju przedsiębiorczości - 17 grudnia 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt „ Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze". Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców do udziału w inaugurującym...

Zamknięcie naboru na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Załączniki Zamknięcie naboru na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Załączniki Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2019 roku

Załączniki Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2019 roku

Ankieta dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniżej załączonej ankiety mającej na celu uzyskanie informacji na temat potrzeb lokalnego rynku pracy. Na podstawie analizy zgromadzonych informacji PUP w Końskich będzie miał możliwość racjonalnego zaplanowania działań na rok 2019. Wypełnioną...

Ankiety badające potrzeby osób bezrobotnych

Drodzy Państwo! Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszych ankiet w celu pozyskania informacji niezbędnych do prawidłowego dysponowania środkami Funduszu Pracy oraz pozyskiwanymi funduszami unijnymi. - Ankieta badająca potrzeby osób bezrobotnych: https://goo.gl/forms/iwofHY2UNpOmx5M53 -...

Urząd nie prowadzi naboru wniosków o organizację staży

Załączniki Urząd nie prowadzi naboru wniosków o organizację staży.

Ogłoszenie z dnia 15.10.2018r. o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 22.10.2018r. do dnia 23.10.2018r

Załączniki Ogłoszenie z dnia 15.10.2018r. o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 22.10.2018r. do dnia 23.10.2018r Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

Regionalne Targi Pracy w Końskich

W terminie 28 września 2018 roku w godzinach od 10 00 do 13 00 odbyły się w Końskich w Hali Sportowej przy ul. Kpt. Stoińskiego 3 - Regionalne Targi Pracy pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa, organizatorami wydarzenia byli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy...

Informacja o wypłatach zasiłków.

W związku z remontem budynku Banku Spółdzielczego w Końskich przy ul. Zamkowej 7  - od miesiąca października 2018 r. wypłata zasiłków dla bezrobotnych dokonywana będzie w lokalu Punktu Kasowego przy ul. Spółdzielczej 8B ( przy Targowicy Miejskiej obok marketu MILA). ...

Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy

Załączniki Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy

Wstrzymanie naboru wniosków na staże z rezerwy Funduszu Pracy

Załączniki Wstrzymanie naboru wniosków na staże z rezerwy Funduszu Pracy

Ogłoszenie o naborze wniosków na staże i szkolenia w ramach dodatkowych środków z rezerwy FP

Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków na staże i szkolenia w ramach dodatkowych środków z rezerwy FP

KOLEJNE SPOTKANIE PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO W POWIECIE KONECKIM

27.08.2018r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbyło się czwarte spotkanie członków Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych po 50 r.ż. w powiecie koneckim. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich,  ul. Piłsudskiego 82.   Przedstawiciele instytucji...

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Maria Pilarska

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska

Zastępca Kierownika CAZ:
mgr Łukasz Świerczyński

Kierownik Referatu CAZ w Filii w Stąporkowie:
mgr Anna Owczarczyk
 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę