Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

Ogłoszenie o naborze z dn. 19.05.2016r. w ramach Funduszu Pracy na refundację przez okres 12 mies. części kosztów skierowanych bezrobtnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy na: -refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w trybie art.150f Ustawy...

Giełda pracy

W dniu 25.05.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich odbędzie się giełda pracy z Agencją Pracy Tymczasowej Personal System Service Robert Socha poszukującą pracowników na stanowisko Drobiarz – pakowacz. Praca w Tomaszowie Mazowieckim (pracodawca zapewnia bezpłatny transport w obie strony). Szczegółowe...

Ogłoszenie o naborze z dnia 09.05.2016r. na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu KIERUNEK PRACA

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu RPO WŚ pt. „Kierunek Praca" w zakresie: „Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych", „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135-1)"   ...

Ogłoszenie z dnia 06.04.2016r. o naborze RPO WŚ Kierunek Praca w zakresie modułu I

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu RPO WŚ pt. „Kierunek Praca" w zakresie: „Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych" dla 10 uczestników projektu, „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju w dniach 12-15 maja 2016 roku organizuje III edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby, które założyły własną firmę korzystając z Funduszy Europejskich w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej  w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Ogłoszenie o naborze z dnia 07.03.2016r. w ramach FUNDUSZU PRACY na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy na staże . Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Staszica 2 w sekretariacie - pokój nr 18 (I piętro), wyłącznie w terminie od 10 do 15 marca 2016r.   Analizie będą podlegały...

Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że z dniem 19.02.2016 roku zakończył nabór przyjmowania wniosków o zawarcie  umowy dla Pracodawcy/Przedsiębiorcy o refundację przez 12 m-cy części koszów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia ze względu na...

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich nie finansuje badań lekarskich stażystów

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 01.02.2016 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staż . Poniżej treść uzasadnienia Ministerstwa: „ … Organizator stażu zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków...

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na...

ZMIANA MIEJSC OBSŁUGI OSÓB BEZROBOTNYCH

  UWAGA od 15.02.2016r. ulegają zmianie stanowiska obsługi osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Poniżej znajduje się wykaz: Doradcy klienta obsługujący osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Zmiana miejsc wypłat dla bezrobotnych w 2016r.

U W A G A zmiana miejsca wypłat świadczeń dla bezrobotnych w 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że z dniem 01.01.2016r. nastąpi zmiana miejsca wypłat świadczeń dla bezrobotnych w niżej wymienionych gminach:   1.Gmina Fałków - od dnia 01.01.2016r. wypłata świadczeń odbywać się będzie w Banku...

10,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Barbara Bednarz

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska


 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart 


 

PartnerzyPartnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę