RPO WŚ "BĄDŹ SOBIE SZEFEM" - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Realizacja RPO WŚ "Bądź sobie szefem (I)"

RPO WŚ "Bądź sobie szefem (I)"

Załączniki
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XVI Komisji rekrutacyjnej. (pdf, 367 KB)
Zakończenie naboru Formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. Bądź sobie szefem (I) (pdf, 316 KB)
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XV Komisji rekrutacyjnej. (pdf, 370 KB)
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XIV Komisji rekrutacyjnej (pdf, 415 KB)
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XIII Komisji rekrutacyjnej (pdf, 386 KB)
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XII Komisji rekrutacyjnej (pdf, 373 KB)
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XI Komisji rekrutacyjnej (pdf, 355 KB)
Ogłoszenie o naborze z dnia 27.08.2018r dla osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pdf, 1055 KB)
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych X Komisji rekrutacyjnej. (pdf, 368 KB)
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych IX Komisji rekrutacyjnej (pdf, 417 KB)
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych VIII Komisji rekrutacyjnej. (pdf, 369 KB)
Korekta wyników oceny formularzy zgłoszeniowych VII Komisji rekrutacyjnej (pdf, 381 KB)
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych VII Komisji rekrutacyjnej (pdf, 400 KB)
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych VI Komisji rekrutacyjnej (pdf, 383 KB)
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - V Komisja rekrutacyjna (pdf, 374 KB)
Wstrzymanie naboru z dnia 19.01.2018r oraz nabór dla osób niepełnosprawnych i kobiet od 08.02.2018r (pdf, 489 KB)
Ogłoszenie o naborze z dnia 19.01.2018r. dla osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pdf, 359 KB)
Ogłoszenie o naborze z dnia 17.11.2017r dla kobiet i osób niepełnosprawnych zaiteresowanych usyskaniem dotacji w ramach projektu konkursowego Bądź sobie szefem (I) (pdf, 485 KB)
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - IV Komisja Rekrutacyjna (pdf, 382 KB)
Uwaga - zmiana w zakresie regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (pdf, 4447 KB)
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - III Komisja rekrutacyjna (pdf, 369 KB)
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - II Komisja Rekrutacyjna (pdf, 424 KB)
Wstrzymanie naboru z dnia 20.02.2017 roku oraz nabór dla osób niepełnosprawnych od 27.03.2017 rok (pdf, 774 KB)
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - I Komisja Rekrutacyjna (pdf, 386 KB)
Ogłoszenie o naborze z dnia 03.02.2017r. dla osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu konkuroswego Bądź sobie szefem (I) (pdf, 486 KB)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie Bądź sobie szefem (I) PDF (pdf, 801 KB)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie Bądź sobie szefem (I) (doc, 148 KB)
Oświadczenie o długotrwałym bezrobociu BSS (doc, 116 KB)
Oświadczenie o długotrwałym bezrobociu BSS PDF (pdf, 539 KB)
Oświadczenie uczestnika projektu RODO (doc, 78 KB)
Oświadczenie uczestnika projektu RODO PDF (pdf, 464 KB)
Formularz rekrutacyjny (doc, 192 KB)
Formularz rekrutacyjny PDF (pdf, 688 KB)
Regulamin rekrutacji (doc, 135 KB)
Regulamin rekrutacji PDF (pdf, 627 KB)
Karta oceny formularza rekrutacyjnego (doc, 162 KB)
Karta oceny formularza rekrutacyjnego PDF (pdf, 642 KB)
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (doc, 191 KB)
Biznes plan (doc, 258 KB)
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PDF (pdf, 603 KB)
Biznes plan PDF (pdf, 649 KB)
Karta oceny biznesplanu PDF (pdf, 592 KB)
Karta oceny biznesplanu (doc, 150 KB)
Wniosek o przyznanie środków (doc, 134 KB)
Wniosek o przyznanie środków PDF (pdf, 667 KB)
Umowa (doc, 156 KB)
Umowa PDF (pdf, 533 KB)
Zał nr 1 do umowy (doc, 123 KB)
Zał nr 1 do umowy PDF (pdf, 429 KB)
Oświadczenie o pomocy de mnimis (doc, 120 KB)
Oświadczenie o pomocy de mnimis PDF (pdf, 466 KB)
załącznik nr 6 o pomocy de minimis (doc, 384 KB)
Załącznik nr 6 o pomocy de minimis PDF (pdf, 787 KB)
Zał nr 7 do regulaminu przyznawania środków.docx (docx, 122 KB)
Zał nr 7 do regulaminu przyznawania środków.pdf (pdf, 440 KB)
Zał nr 8 do regulaminu przyznawania środków.docx (docx, 122 KB)
Zał nr 8 do regulaminu przyznawania środków.pdf (pdf, 545 KB)
Zał nr 9 do regulaminu przyznawania środków (doc, 131 KB)
Zał nr 9 do regulaminu przyznawania środków PDF (pdf, 438 KB)
Zał nr 10 do regulaminu przynawania środków (doc, 136 KB)
Zał nr 10 do regulaminu przynawania środków PDF (pdf, 564 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę