RPO WŚ - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


RPO WŚ 2020

Załączniki
Wstrzymanie naboru wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO VI z dniem 26.10.2020r. (pdf, 177 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO VI - opublikowane w dniu 22.10.2020r. (pdf, 482 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO VI z dniem 18.09.2020r. (pdf, 179 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków na staże i prace interwencyjne w ramach RPO WŚ z dniem 14.09.2020r (pdf, 378 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO VI-opublikowane 10.08.2020r. (pdf, 566 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO VI z dniem 30.06.2020r. (pdf, 460 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO VI-opublikowane 23.06.2020r (pdf, 968 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO VI-opublikowane 23.06.2020r. (pdf, 977 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej w ramach RPO VI-opublikowane 15.05.2020r. (pdf, 931 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO VI (pdf, 592 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO VI - opublikowane 29.01.2020r. (pdf, 996 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO VI - opublikowane 29.01.2020r. (pdf, 971 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu RPO VI z dnia 15.01.2020r. (pdf, 921 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO VI (pdf, 592 KB)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie RPO VI (pdf, 525 KB)

RPO WŚ 2019

Załączniki
Wstrzymanie naboru wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO V (pdf, 482 KB)
Ogłoszenie z dnia 17.10.2019r. o naborze na wyposażenie lub doposazenie stanowiska pracy w ramach projektu RPO V (pdf, 874 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z dniem 19.07.2019r. w ramach projektu RPO V (pdf, 321 KB)
Ogłoszenie o naborze na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO V (pdf, 560 KB)
Ogłoszenie o naborze z dnia 04.07.2019r. na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu RPO V (pdf, 1001 KB)
Wstrzymanie naboru na staże z dniem 13.06.2019r. w ramach projektu RPO V (pdf, 458 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków na prace interwencyjne z dniem 05.06.2019r. w ramch projektu RPO V (pdf, 513 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO V (pdf, 304 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków w zakresie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO V (pdf, 521 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu RPO V z dnia 08.02.2019r. (pdf, 932 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu RPO WŚ V z dnia 17.01.2019r. (pdf, 954 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO V (pdf, 482 KB)

RPO WŚ 2017

Załączniki
Ogłoszenie o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 24.11.2017r w ramach RPO III (pdf, 827 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 08.11.2017r w ramach RPO III (pdf, 810 KB)
Ogłoszenie o naborze z dnia 03.10.2017r. w ramach projektu RPO III na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (pdf, 943 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia w ramach RPO WŚ III (pdf, 385 KB)
Wstrzymanie naboru na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach RPO III (pdf, 402 KB)
Ogłoszenie z dnia 28.08.2017r o naborze wniosków w ramach RPO WŚ na doposażenia (pdf, 830 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków z dniem 03.07.2017r. na jednorazowe środki na podjęcie działalnosci gospodarczej w ramach projektu RPO III (pdf, 448 KB)
Ogłoszenie o naborze z dnia 26.06.2017r. w ramach projektu RPO III na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (pdf, 871 KB)
Ogłoszenie o naborze z dnia 15.05.2017r. w ramach projektu RPO III na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. (pdf, 869 KB)
Wznowienie naboru wniosków na staże w ramach projektu RPO WŚ od 03.04.2017r. (pdf, 896 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków w ramach projektu RPO III od 01.03.2017r. na staże oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. (pdf, 310 KB)
Ogłoszenie z dnia 01.02.2017r. o naborze wniosków w ramach projektu RPO WŚ III na poszczególne formy aktywizacji (z wyjątkiem przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (pdf, 427 KB)
Realizacja RPO WŚ 2017 (pdf, 446 KB)
Regulamin RPO WŚ 2017 (pdf, 513 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę