RPOWŚ Akcja Aktywizacja - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Ogłoszenie o naborze wniosków na prace interwencyjne z dnia 02.01.2020r. w ramach projektu Akcja Aktywizacja

Załączniki
Wstrzymanie naboru wniosków na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu Akcja Aktywizacja (pdf, 298 KB)
Ogłoszenie z dnia 15.10.2019r o naborze wniosków na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu Akcja Aktywizacja (pdf, 827 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków wna wyposażenie lub doposazenie stanowiska pracy w ramach projektu Akcja Aktywizacja z dniem 18.07.2019r. (pdf, 276 KB)
Ogłoszenie o naborze z dnia 04.07.2019r. na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu Akcja Aktywizacja (pdf, 1079 KB)
Wstrzymanie naboru wniosków na prace interwencyjne z dniem 17.06.2019r. w ramach projektu Akcja Aktywizacja (pdf, 398 KB)
Wstrzymanie naboru w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy z dniem 30.04.2019r. w ramach projektu Akcja Aktywizacja (pdf, 475 KB)
Ogłoszenie z dnia 26.04.2019r. o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu Akcja Aktywizacja (pdf, 1263 KB)
Ogłoszenie o naborze na staże i prace interwencyjne z dnia 13.03.2019r. w ramach projektu Akcja Aktywizacja (pdf, 843 KB)
Zakończenie naboru na szkolenie Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie oraz technologie informacyjno-komunikacyjne z dniem 12.03.2019r. (pdf, 508 KB)
Ogłoszenie z dnia 07.02.2019r. o wstrzymaniu naboru wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu Akcja Aktywizacja (pdf, 438 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na wyposażenie lub doposazenie stanowiska pracy w ramach projektu Akcja Aktywizacja z dnia 31.01.2019r.pdf (pdf, 528 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na staże i prace interwencyjne w ramach projektu Akcja Aktywizacja z dnia 17.01.2019r. (pdf, 1399 KB)
Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenia z dnia 14.01.2019r.w ramach projektu Akcja Aktywizacja (pdf, 377 KB)
Załączniki
Wstrzymanie naboru z dniem 24.10.2018r. na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu Akcja Aktywizacja (pdf, 395 KB)
Ogłoszenie z dnia 22.10.2018r. o naborze w ramach projektu Akcja Aktywizacja na wyposażenie lub doposazenie stanowiska pracy (pdf, 946 KB)
Ogłoszenie o naborze na szkolenie grupowe w ramach projektu Akcja aktywizacja. (pdf, 364 KB)
Ogłoszenie o naborze z dnia 29.08.2018r w ramach projektu pn. Akcja aktywizacja na szkolenie grupowe. (pdf, 374 KB)
Wstrzymanie naboru na doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu konkursowego pn. Akcja Aktywizacja z dniem 18.07.2018r (pdf, 437 KB)
Ogłoszenie z dnia 10.07.2018r. o naborze na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu Akcja Aktywizacja (pdf, 940 KB)
Wstrzymanie naboru na staże w ramach projektu konkursowego Akcja Aktywizacja z dniem 20.06.2018r (pdf, 395 KB)
Wstrzymanie naboru na prace interwencyjne w ramach projektu Akcja Aktywizacja z dniem 12.06.2018r (pdf, 409 KB)
Ogłoszenie o naborze z dnia 05.06.2018r. w ramach projektu Akcja Aktywizacja na staże i prace interwencyjne (pdf, 1176 KB)
Plakat RPO WŚ Akcja Aktywizacja (pdf, 387 KB)
Regulamin rekrutacji AKCJA AKTYWIZACJA (pdf, 742 KB)
Kwestionariusz rekrutacyjny AKCJA AKTYWIZACJA (doc, 84 KB)
Kwestionariusz rekrutacyjny AKCJA AKTYWIZACJA PDF (pdf, 375 KB)
Kumunikat informacyjny (pdf, 558 KB)
Dane uczestnika projektu (doc, 238 KB)
Dane uczestnika projektu PDF (pdf, 592 KB)
Oświadczenie uczestnika projektu RODO (pdf, 394 KB)
Oświadczenie o długotrwalym bezrobociu (pdf, 242 KB)
Regulamin przyznawania i wypłaty refundacji kosztów opieki nad dzieckiemdziećmi lub osobą zależną (pdf, 740 KB)
Umowa w sprawie dokonywania refundacji kosztów opieki nad dzieckiemdziecmi lub osobą zależną (pdf, 657 KB)
Wniosek o refundację kosztów opieki (pdf, 1153 KB)
Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów opieki (pdf, 818 KB)
Deklarcaja zatrudnienia - szkolenie (pdf, 331 KB)
Deklaracja zatrudnienia - wyposażenie stanowiska pracy (pdf, 199 KB)
Deklaracja zatrudnienia - staż (pdf, 277 KB)
Deklaracja zatrudnienia - prace interwencyjne (pdf, 274 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę