Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Filia PUP w Stąporkowie

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45


 

Porozumienie partneskie za Świętokrzyską Wojeódzką Komendą OHP

20 maja w Końskich zostało podpisane Porozumienie Partnerskie pomiędzy Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Końskich.
Aktu podpisania porozumienia dokonali Komendant Wojewódzki ŚWK OHP - Jerzy Górski oraz Zastępca Dyrektora PUP w Końskich - Wojciech Owczarek.
Popisując Porozumienie Partnerskie sygnujący zobowiązali się m.in. do:
  • podejmowania wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznego młodzieży w wieku 18-25 lat oraz poprawy jej sytuacji na rynku pracy;
  • promocji szkoleń organizowanych przez partnerów dla osób poszukujących możliwości dokształcania się, zdobycia nowego zawodu, czy podnoszenia kwalifikacji;
  • udzielania wszelkiej pomocy merytorycznej przy realizacji założonych działań.
PUP w Końskich, w ramach podpisanego Porozumienia będzie wspierał 13-5 HP Końskie w zakresie rekrutacji i umożliwi dotarcie z ulotkami i ofertą do młodzieży.
13-5 HP w Końskich zobowiązał się do podpisywania porozumień z pracodawcami, zapewniających kształcenie zawodowe w zawodach deficytowych jak również według potrzeb lokalnych pracodawców oraz udzielania informacji absolwentom o pomocy udzielanej przez PUP.

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Maria Pilarska

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska

Zastępca Kierownika CAZ:
mgr Łukasz Świerczyński

Kierownik Referatu CAZ w Filii w Stąporkowie:
mgr Anna Owczarczyk
 

Doradcy klienta - dane kontaktowe

Newsletter Profil

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę