Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

ogłoszenie z dnia 20.07.2017 r. o naborze wniosków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 25.07.2017 r. do dnia 10.08.2017 r.

Załączniki Ogłoszenie z dnia 20.07.2017 r. o naborze wniosków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 25.07.2017 r. do dnia 10.08.2017 r.

Ogłoszenie z dnia 20.07.2017 r. o naborze wniosków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 25.07.2017 r. do dnia 10.08.2017 r.

Załączniki Ogłoszenie z dnia 20.07.2017 r. o naborze wniosków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 25.07.2017 r. do dnia 10.08.2017 r. REGULAMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO...

Wstrzymanie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalnosci gospodarczej

Załączniki Wstrzymanie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalnosci gospodarczej Pismo dnia 04.07.2017r. z MRPiPS

Nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Załączniki Nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Załączniki Szczegółowe informacje dotyczące naboru - bezrobotni zamieszkali na wsi

Nabór wniosków ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Załączniki Szczegółowe informacje dotyczące naboru - bezrobotni powyżej 50 roku życia

Ważna informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Dotyczy osób, które otrzymały stypendium w 2016 lub 2017 roku. Szczegółowe wyjaśnienia w załaczeniu. Załączniki Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy ...

Projekt Trampolina do kariery - wsparcie osób niewidomych i niedowidzących na rynku prac

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje Projekt pod nazwą "Trampolina do kariery - wsparcie osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy" Szczegóły w załączniku   Załączniki ...

Nabór wniosków z FP – art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – ( dotyczy bezrobotnych do 30 roku życia) szczegóły w załączniku.

Załączniki Nabór wniosków z FP – art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – ( dotyczy bezrobotnych do 30 roku życia)

Ogłoszenie z dnia 24.05.2017 r. o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 02.06.2017 r.

Załączniki Ogłoszenie z dnia 24.05.2017 r. o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 02.06.2017 r. REGULAMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA...

Ogłoszenie o naborze wniosków na staże dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków na staże dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Załączniki Nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

ogłoszenie z dnia 10.05.2017 r. o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 18.05.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.

Załączniki ogłoszenie z dnia 10.05.2017 r. o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 18.05.2017 r. do dnia 22.05.2017 r. REGULAMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA...

Zamknięcie naboru wniosków ze środków PFRON w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Załączniki Zamknięcie naboru wniosków ze środków PFRON w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Maria Pilarska

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska

Zastępca Kierownika CAZ:
mgr Łukasz Świerczyński

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Kierownik Referatu CAZ w Filii w Stąporkowie:
mgr Anna Owczarczyk
 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę