Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

Ankiety badające potrzeby osób bezrobotnych

Drodzy Państwo! Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszych ankiet w celu pozyskania informacji niezbędnych do prawidłowego dysponowania środkami Funduszu Pracy oraz pozyskiwanymi funduszami unijnymi. - Ankieta badająca potrzeby osób bezrobotnych: https://goo.gl/forms/iwofHY2UNpOmx5M53 -...

Urząd nie prowadzi naboru wniosków o organizację staży

Załączniki Urząd nie prowadzi naboru wniosków o organizację staży.

Ogłoszenie z dnia 15.10.2018r. o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 22.10.2018r. do dnia 23.10.2018r

Załączniki Ogłoszenie z dnia 15.10.2018r. o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 22.10.2018r. do dnia 23.10.2018r Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Regionalne Targi Pracy w Końskich

W terminie 28 września 2018 roku w godzinach od 10 00 do 13 00 odbyły się w Końskich w Hali Sportowej przy ul. Kpt. Stoińskiego 3 - Regionalne Targi Pracy pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa, organizatorami wydarzenia byli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy...

Informacja o wypłatach zasiłków.

W związku z remontem budynku Banku Spółdzielczego w Końskich przy ul. Zamkowej 7  - od miesiąca października 2018 r. wypłata zasiłków dla bezrobotnych dokonywana będzie w lokalu Punktu Kasowego przy ul. Spółdzielczej 8B ( przy Targowicy Miejskiej obok marketu MILA). ...

Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy

Załączniki Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy

Wstrzymanie naboru wniosków na staże z rezerwy Funduszu Pracy

Załączniki Wstrzymanie naboru wniosków na staże z rezerwy Funduszu Pracy

Ogłoszenie o naborze wniosków na staże i szkolenia w ramach dodatkowych środków z rezerwy FP

Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków na staże i szkolenia w ramach dodatkowych środków z rezerwy FP

KOLEJNE SPOTKANIE PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO W POWIECIE KONECKIM

27.08.2018r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbyło się czwarte spotkanie członków Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych po 50 r.ż. w powiecie koneckim. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich,  ul. Piłsudskiego 82.   Przedstawiciele instytucji...

Wstrzymanie naboru wniosków ze środków Funduszu Pracy oraz EFS.

Załączniki Wstrzymanie naboru wniosków ze środków Funduszu Pracy oraz EFS

UWAGA dla osób pobierających świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich , informuje że w związkuze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń począwszy od  01.09.2018 r. będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby bezrobotne . W związku z powyższym, osoby , które dotychczas pobierały...

KOLEJNE SPOTKANIE CZŁONKÓW PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO W POWIECIE KONECKIM

08.06.2018r. (piątek) o godz. 14.00 odbyło się spotkanie członków Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych po 50 r.ż. w powiecie koneckim. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich, ul. Piłsudskiego 82. Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz...

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Maria Pilarska

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska

Zastępca Kierownika CAZ:
mgr Łukasz Świerczyński

Kierownik Referatu CAZ w Filii w Stąporkowie:
mgr Anna Owczarczyk
 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę