Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


EFS

  Europejski Fundusz Społeczny powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów...

RPO WŚ

Projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ...

RPO WŚ "Bądź sobie szefem (I)"

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy , Działanie 10.4  Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekt konkursowy)   POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH...

PO WER EFS

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.   POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH REALIZUJE...

PO WER

                  PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO     Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż rozpoczyna wdrażanie projektu   „Aktywizacja osób młodych...

RPO WŚ "KIERUNEK PRACA"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy , Działanie 10.2  Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 r.ż. ...

Pakty zatrudnieniowe

Pakty Zatrudnieniowe w Polsce to nowatorski projekt realizowany przez Szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp we współpracy z dwoma partnerami: Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce. Dzięki tak zbudowanej kooperacji Polska może skorzystać z niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę