RPO WŚ "BĄDŹ SOBIE SZEFEM" - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Realizacja RPO WŚ "Bądź sobie szefem (I)"

RPO WŚ "Bądź sobie szefem (I)"

Załączniki
Wstrzymanie naboru z dnia 19.01.2018r oraz nabór dla osób niepełnosprawnych i kobiet od 08.02.2018r
Ogłoszenie o naborze z dnia 19.01.2018r. dla osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Ogłoszenie o naborze z dnia 17.11.2017r dla kobiet i osób niepełnosprawnych zaiteresowanych usyskaniem dotacji w ramach projektu konkursowego Bądź sobie szefem (I)
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - IV Komisja Rekrutacyjna
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - III Komisja rekrutacyjna
Uwaga - zmiana w zakresie regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - II Komisja Rekrutacyjna
Wstrzymanie naboru z dnia 20.02.2017 roku oraz nabór dla osób niepełnosprawnych od 27.03.2017 rok
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - I Komisja Rekrutacyjna
Ogłoszenie o naborze z dnia 03.02.2017r. dla osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu konkuroswego Bądź sobie szefem (I)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie Bądź sobie szefem (I) PDF
Deklaracja uczestnictwa w projekcie Bądź sobie szefem (I)
Oświadczenie o długotrwałym bezrobociu BSS
Oświadczenie o długotrwałym bezrobociu BSS PDF
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie uczestnika projektu PDF
Formularz rekrutacyjny
Formularz rekrutacyjny PDF
Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji PDF
Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Karta oceny formularza rekrutacyjnego PDF
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Biznes plan
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PDF
Biznes plan PDF
Karta oceny biznesplanu
Karta oceny biznesplanu PDF
Wniosek o przyznanie środków
Wniosek o przyznanie środków PDF
Umowa
Umowa PDF
Zał nr 1 do umowy
Zał nr 1 do umowy PDF
Oświadczenie o pomocy de mnimis
Oświadczenie o pomocy de mnimis PDF
załącznik nr 6 o pomocy de minimis
Załącznik nr 6 o pomocy de minimis PDF
Zał nr 7 do regulaminu przyznawania środków
Zał nr 7 do regulaminu przyznawania środków PDF
Zał nr 8 do regulaminu przyznawania środków
Zał nr 8 do regulaminu przyznawania środków PDF
Zał nr 9 do regulaminu przyznawania środków
Zał nr 9 do regulaminu przyznawania środków PDF
Zał nr 10 do regulaminu przynawania środków
Zał nr 10 do regulaminu przynawania środków PDF

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę