EFS - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Europejski Fundusz Społeczny

2015

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH W 2015R. KONTYNUUJE REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Działania 6.1 Priorytet VI Programu...

2014

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH W 2014R. KONTYNUUJE REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działania 6.1 ...

2013

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH W 2013R. KONTYNUUJE REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działania 6.1 ...

2012

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH w 2012r. KONTYNUUJE REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW  UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych,   Działania 6.1 ...

2011

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH w 2011r. KONTYNUUJE REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH  ZE ŚRODKÓW  UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych ,   ...

2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W  KOŃSKICH w 2010 r. REALIZUJE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO            w ramach Poddziałania 6.1.3              Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działania 6.1...

2009

POWIATOWY URZĄD PRACY W  KOŃSKICH w 2009r. REALIZUJE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  w ramach Poddziałania 6.1.3              Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działania 6.1 Poprawa...

2008

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska będzie korzystała w latach 2007-2013, będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych (tzw. programy operacyjne), które stanowią narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności.Każdy z programów pomocowych określa, na jakie typy różnorodnych...

2006/2007

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO                                                                                               Powiatowy Urząd Pracy w Końskich  w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  konkurs,  złożył dwa...

2005

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w 2005r Powiatowy Urząd Pracy w Końskich w 2005r realizował projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu społecznego   w ramach SPO RZL – Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży- projekt – SZANSA  i Działanie 1.3 –...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę