Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

Zakończenie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Załączniki Zakończenie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Ogłoszenie z dnia 04.12.2017 r. o naborze wniosków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 05.12.2017 r. do dnia 12.12.2017 r

Załączniki Ogłoszenie z dnia 04.12.2017r. o naborze wniosków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 05.12.2017 r. do dnia 12.12.2017 r REGULAMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA...

Kolejne spotkanie z młodzieżą w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

W dniu 21 listopada br. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, odbyło się spotkanie informacyjne dla młodzieży klas IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. Zakres tematyczny zajęć obejmował:  „ Moja pierwsza rejestracja w PUP" Uczniowie uzyskali przydatne informacje niezbędne aby zarejestrować się...

ogłoszenie z dnia 21.11.2017 r. o naborze wniosków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 22.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.

Załączniki Ogłoszenie z dnia 21.11.2017 r. o naborze wniosków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 22.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r_ REGULAMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA...

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniu  02.11.2017r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyło się spotkanie informacyjne dla młodzieży ostatnich klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w  Końskich. Zakres tematyczny zajęć obejmował: Pierwszą rejestrację w PUP – dokumenty wymagane do rejestracji osoby bezrobotnej. ...

Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków na staże i prace interwencyjne

Załączniki Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków na staże i prace interwencyjne

Ankiety badające potrzeby osób bezrobotnych.

Drodzy Państwo! Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszych ankiet w celu pozyskania informacji niezbędnych do prawidłowego dysponowania środkami Funduszu Pracy oraz pozyskiwanymi funduszami unijnymi. - Ankieta badająca potrzeby osób bezrobotnych: https://goo.gl/forms/LO2Uf0OxRELZsrUL2 - Ankieta badająca...

Ogłoszenie o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach Funduszu Pracy

Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach Funduszu Pracy

Ważna informacja - od dnia 01.09.2017r. ulegają zmianie stanowiska obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy w PUP Końskie

Załączniki Doradcy klienta obsługujący osoby bezrobotne i niepełnosprawne PUP Końskie

Informacja dotycząca zmiany regulaminów oraz wniosków w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej od dnia 28.08.2017r. będą obowiązywały nowe regulaminy oraz wnioski dotyczące...

Ważna informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Dotyczy osób, które otrzymały stypendium w 2016 lub 2017 roku. Szczegółowe wyjaśnienia w załaczeniu. Załączniki Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu...

Środki PFRON na 2017 rok w PUP w Końskich

Załączniki Środki PFRON na 2017 rok w PUP w Końskich - Szczegółowe informacje

Ważna informacja dotycząca osób niepełnosprawnych

Na podstawie Uchwały nr 8/2017 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich" i Uchwały nr 28/2017 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w...

INFORMACJA O ŚRODKACH NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE KONECKIM W 2017 ROKU

Załączniki INFORMACJA O ŚRODKACH NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE KONECKIM W 2017 ROKU

Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2017 roku

Załączniki Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2017 roku

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Maria Pilarska

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska

Zastępca Kierownika CAZ:
mgr Łukasz Świerczyński

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Kierownik Referatu CAZ w Filii w Stąporkowie:
mgr Anna Owczarczyk
 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę