Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Regionalne Targi Pracy w Końskich

Aktualności

XX Ogólnopolskie Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy i Miejski Urząd Pracy w Kielcach oraz Targi Kielce S. A. organizują XX Ogólnopolskie Targi Pracy, które odbędą się w dniu 12 kwietnia 2017 r. (środa) w godz. 11.00 - 14.30 w Targach Kielce (Hala C), ul. Zakładowa 1. Szczegółowe informacje na temat XX...

Projekt „KIERUNEK - WŁASNA FIRMA”

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że firma BUSINESS SCHOOL H. Polak, M. Polak Spółka Jawna realizuje na terenie woj. świętokrzyskiego projekt pt. „KIERUNEK - WŁASNA FIRMA" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. ...

Wstrzymanie naboru wniosków ze środków Funduszu Pracy od dnia 01.03.2017r. na staże oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Załączniki Wstrzymanie naboru wniosków ze środków Funduszu Pracy od dnia 01.03.2017r. na staże oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

REGIONALNE TARGI PRACY W KOŃSKICH 7 KWIETNIA 2017r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza do udziału w REGIONALNYCH TARGACH PRACY W KOŃSKICH pod patronatem Adama Jarubasa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego   k tóre odbędą się w dniu 7 kwietnia 2017 roku w godz. od 10.00 do 13.00 w Hali Sportowej w Końskich ...

Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2017 roku o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 08.02.2017 r. do dnia 15.02.2017 r.

Załączniki ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 08.02.2017 r. do dnia 15.02.2017 r. Regulamin realizacji działań na rzecz kształcenia w formie Krajowego...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy

Załączniki Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy

INFORMACJA O ŚRODKACH NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE KONECKIM W 2017 ROKU

Załączniki INFORMACJA O ŚRODKACH NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE KONECKIM W 2017 ROKU

Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich

Załączniki Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich

Wstępne zapotrzebowanie na środki z rezerwy KFS - ankieta dla pracodawców

W związku z koniecznością dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania Pracodawców na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety oraz przekazania jej na adres PUP w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r.  w formie papierowej lub...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2017 roku

Załączniki Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2017 roku

Zmiana miejsca wypłaty świadczeń dla bezrobotnych z terenu Gminy Radoszyce w 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że z dniem 01.01.2017r. wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z terenu Gminy Radoszyce obsługiwał będzie Bank Spółdzielczy w Przedborzu Filia w Radoszycach, ul. Rynek 1A.   Szczegółowe   harmonogramy   wypłat    świadczeń     dla      bezrobotnych w  poszczególnych  ...

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich nie finansuje badań lekarskich stażystów

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 01.02.2016 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staż . Poniżej treść uzasadnienia Ministerstwa: „ … Organizator stażu zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków...

8,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Maria Pilarska

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska

Zastępca Kierownika CAZ:
mgr Łukasz Świerczyński

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Kierownik Referatu CAZ w Filii w Stąporkowie:
mgr Anna Owczarczyk
 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę