Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

Dyżur z doradcą EURES

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza na dyżur z doradcą EURES organizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich w dniu 23.02.2017 (czwartek) w godzinach od 9.00 do 14.30. Program dyżuru: I część - spotkanie informacyjne "internet narzędziem poszukiwania pracy w Polsce i za granicą", godz. 9.00 do...

Spotkanie informacyjne dla osób niepracujących, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą i mogą pozyskać na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż w dniu 15 lutego 2017 r. w godzinach od 11.30 do 15.00  w siedzibie Urzędu odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców powiatu koneckiego zorganizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu...

Wstępne zapotrzebowanie na środki z rezerwy KFS - ankieta dla pracodawców

W związku z koniecznością dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania Pracodawców na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety oraz przekazania jej na adres PUP w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r.  w formie papierowej lub...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2017 roku

Załączniki Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2017 roku

Projekt "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica"

W ramach projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica", Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizować będzie opiekę nad dziećmi do lat 3, realizowaną w formie dziennych opiekunów. Jest to nowa forma opieki na dziećmi, dotychczas nie stosowana na terenie województwa świętokrzyskiego (chociaż w innych województwach jest...

Zmiana miejsca wypłaty świadczeń dla bezrobotnych z terenu Gminy Radoszyce w 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że z dniem 01.01.2017r. wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z terenu Gminy Radoszyce obsługiwał będzie Bank Spółdzielczy w Przedborzu Filia w Radoszycach, ul. Rynek 1A.   Szczegółowe   harmonogramy   wypłat    świadczeń     dla      bezrobotnych w  poszczególnych  ...

Ogłoszenie z dnia 24.11.2016r. o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z rezerwy FP

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków w ramach programów realizowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia oraz dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia , na następującą formę aktywizacji:   - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Ogłoszenie z dnia 24.11.2016r. o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z rezerwy FP.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków w ramach programów realizowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. - bezrobotnych długotrwale, -...

Zakończenie naboru wniosków dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy na wszystkie formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że z dniem 07.11.2016r. kończy się nabór wniosków dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy na następujące formy aktywizacji: (tj . staże, bony stażowe, bon zatrudnieniowy, prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej...

Ogłoszenie z dnia 12.09.2016r. o naborze w ramach projektu pt. Kierunek praca w zakresie modułu I

W związku z realizacją projektu konkursowego pt. „Kierunek praca" Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór w zakresie modułu I: - 10 osób skorzysta z grupowego szkolenia oraz z 6 miesięcznych staży, przewidziane szkolenie umożliwi zdobycie kwalifikacji z zakresu: „Kurs spawania blach i rur spoinami...

Ogłoszenie o naborze z rezerwy FP z dnia 09.08.2016r.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy Funduszu Pracy na następujące formy aktywizacji: - prace interwencyjne, - staże. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w formy wsparcia w ramach programów. ...

Wznowienie naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 18.07.2016r. do wyczerpania środków rezerwy KFS.

Załączniki Ponowny nabór KFS Ponowny nabór KFS pdf Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS PDF ...

Nabór wniosków dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy FP na staże i prace interwencyjne.

Załączniki Ogłoszenie z dnia 17.06.2016r. w ramach Funduszu Pracy na staże i prace interwencyjne.pdf

Ogłoszenie z dnia 07.06.2016r. o naborze wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 08.06.2016r. do dnia 17.06.2016r.

Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS.doc Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS PDF.pdf Rezerwa KFS - Wniosek o przyznanie środków z rezerwy KFS PDF.pdf ...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osob zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osob zagrożonych wykluczeniem społecznym. ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie integracji i reintegracji osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w PAI. Dokumentacja dotyczaca otwartego konkursu ofert do pobrania: http://pup.konskie.ibip.pl/public/?id=183129   ...

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Maria Pilarska

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Kierownik Referatu CAZ w Filii w Stąporkowie:
mgr Anna Owczarczyk
 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę