Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Aktualności

Ogłoszenie o naborze z rezerwy FP z dnia 09.08.2016r.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy Funduszu Pracy na następujące formy aktywizacji: - prace interwencyjne, - staże. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w formy wsparcia w ramach programów. ...

Wznowienie naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 18.07.2016r. do wyczerpania środków rezerwy KFS.

Załączniki Ponowny nabór KFS Ponowny nabór KFS pdf Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS PDF ...

Nabór wniosków dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy FP na staże i prace interwencyjne.

Załączniki Ogłoszenie z dnia 17.06.2016r. w ramach Funduszu Pracy na staże i prace interwencyjne.pdf

Ogłoszenie z dnia 07.06.2016r. o naborze wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 08.06.2016r. do dnia 17.06.2016r.

Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS.doc Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa KFS PDF.pdf Rezerwa KFS - Wniosek o przyznanie środków z rezerwy KFS PDF.pdf ...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osob zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osob zagrożonych wykluczeniem społecznym. ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie integracji i reintegracji osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w PAI. Dokumentacja dotyczaca otwartego konkursu ofert do pobrania: http://pup.konskie.ibip.pl/public/?id=183129   ...

Ogłoszenie o naborze z dn. 19.05.2016r. w ramach Funduszu Pracy na refundację przez okres 12 mies. części kosztów skierowanych bezrobtnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy na: -refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w trybie art.150f Ustawy...

Ogłoszenie o naborze z dnia 09.05.2016r. na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu KIERUNEK PRACA

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu RPO WŚ pt. „Kierunek Praca" w zakresie: „Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych", „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135-1)"   ...

Ogłoszenie z dnia 06.04.2016r. o naborze RPO WŚ Kierunek Praca w zakresie modułu I

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu RPO WŚ pt. „Kierunek Praca" w zakresie: „Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych" dla 10 uczestników projektu, „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju w dniach 12-15 maja 2016 roku organizuje III edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby, które założyły własną firmę korzystając z Funduszy Europejskich w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej  w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Ogłoszenie o naborze z dnia 07.03.2016r. w ramach FUNDUSZU PRACY na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy na staże . Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Staszica 2 w sekretariacie - pokój nr 18 (I piętro), wyłącznie w terminie od 10 do 15 marca 2016r.   Analizie będą podlegały...

8,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Bożena Urban

Zastępca Dyrektora:
mgr Wojciech Owczarek

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Zastępca Głównego Księgowego:
mgr Barbara Bednarz

Kierownik działu OA i kadr:
mgr Beata Fabicka

Zastępca Kierownika działu OA i kadr:
mgr Jacek Werens

Kierownik działu ES:
mgr Ewa Pedryc

Kierownik CAZ:
mgr Beata Spiżewska


 

Filia PUP Stąporków

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Kierownik Filii w Stąporkowie:
Marta Kurcbart 


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę