RPOWŚ Akcja Aktywizacja - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Powrót

Błąd

Treść nie została znaleziona.
Załączniki
Wstrzymanie naboru z dniem 24.10.2018r. na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu Akcja Aktywizacja
Ogłoszenie z dnia 22.10.2018r. o naborze w ramach projektu Akcja Aktywizacja na wyposażenie lub doposazenie stanowiska pracy
Ogłoszenie o naborze na szkolenie grupowe w ramach projektu Akcja aktywizacja.
Ogłoszenie o naborze z dnia 29.08.2018r w ramach projektu pn. Akcja aktywizacja na szkolenie grupowe.
Wstrzymanie naboru na doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu konkursowego pn. Akcja Aktywizacja z dniem 18.07.2018r
Ogłoszenie z dnia 10.07.2018r. o naborze na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu Akcja Aktywizacja
Wstrzymanie naboru na staże w ramach projektu konkursowego Akcja Aktywizacja z dniem 20.06.2018r
Wstrzymanie naboru na prace interwencyjne w ramach projektu Akcja Aktywizacja z dniem 12.06.2018r
Ogłoszenie o naborze z dnia 05.06.2018r. w ramach projektu Akcja Aktywizacja na staże i prace interwencyjne
Plakat RPO WŚ Akcja Aktywizacja
Regulamin rekrutacji AKCJA AKTYWIZACJA
Kwestionariusz rekrutacyjny AKCJA AKTYWIZACJA
Kwestionariusz rekrutacyjny AKCJA AKTYWIZACJA PDF
Kumunikat informacyjny
Dane uczestnika projektu
Dane uczestnika projektu PDF
Oświadczenie uczestnika projektu RODO
Oświadczenie o długotrwalym bezrobociu
Regulamin przyznawania i wypłaty refundacji kosztów opieki nad dzieckiemdziećmi lub osobą zależną
Umowa w sprawie dokonywania refundacji kosztów opieki nad dzieckiemdziecmi lub osobą zależną
Wniosek o refundację kosztów opieki
Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów opieki
Deklarcaja zatrudnienia - szkolenie
Deklaracja zatrudnienia - wyposażenie stanowiska pracy
Deklaracja zatrudnienia - staż
Deklaracja zatrudnienia - prace interwencyjne

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę