RPO WŚ "BĄDŹ SOBIE SZEFEM" - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Realizacja RPO WŚ "Bądź sobie szefem (I)"

RPO WŚ "Bądź sobie szefem (I)"

Załączniki
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XVI Komisji rekrutacyjnej.
Zakończenie naboru Formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. Bądź sobie szefem (I)
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XV Komisji rekrutacyjnej.
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XIV Komisji rekrutacyjnej
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XIII Komisji rekrutacyjnej
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XII Komisji rekrutacyjnej
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych XI Komisji rekrutacyjnej
Ogłoszenie o naborze z dnia 27.08.2018r dla osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych X Komisji rekrutacyjnej.
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych IX Komisji rekrutacyjnej
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych VIII Komisji rekrutacyjnej.
Korekta wyników oceny formularzy zgłoszeniowych VII Komisji rekrutacyjnej
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych VII Komisji rekrutacyjnej
Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych VI Komisji rekrutacyjnej
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - V Komisja rekrutacyjna
Wstrzymanie naboru z dnia 19.01.2018r oraz nabór dla osób niepełnosprawnych i kobiet od 08.02.2018r
Ogłoszenie o naborze z dnia 19.01.2018r. dla osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Ogłoszenie o naborze z dnia 17.11.2017r dla kobiet i osób niepełnosprawnych zaiteresowanych usyskaniem dotacji w ramach projektu konkursowego Bądź sobie szefem (I)
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - IV Komisja Rekrutacyjna
Uwaga - zmiana w zakresie regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - III Komisja rekrutacyjna
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - II Komisja Rekrutacyjna
Wstrzymanie naboru z dnia 20.02.2017 roku oraz nabór dla osób niepełnosprawnych od 27.03.2017 rok
Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych - I Komisja Rekrutacyjna
Ogłoszenie o naborze z dnia 03.02.2017r. dla osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu konkuroswego Bądź sobie szefem (I)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie Bądź sobie szefem (I) PDF
Deklaracja uczestnictwa w projekcie Bądź sobie szefem (I)
Oświadczenie o długotrwałym bezrobociu BSS
Oświadczenie o długotrwałym bezrobociu BSS PDF
Oświadczenie uczestnika projektu RODO
Oświadczenie uczestnika projektu RODO PDF
Formularz rekrutacyjny
Formularz rekrutacyjny PDF
Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji PDF
Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Karta oceny formularza rekrutacyjnego PDF
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Biznes plan
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PDF
Biznes plan PDF
Karta oceny biznesplanu PDF
Karta oceny biznesplanu
Wniosek o przyznanie środków
Wniosek o przyznanie środków PDF
Umowa
Umowa PDF
Zał nr 1 do umowy
Zał nr 1 do umowy PDF
Oświadczenie o pomocy de mnimis
Oświadczenie o pomocy de mnimis PDF
załącznik nr 6 o pomocy de minimis
Załącznik nr 6 o pomocy de minimis PDF
Zał nr 7 do regulaminu przyznawania środków.docx
Zał nr 7 do regulaminu przyznawania środków.pdf
Zał nr 8 do regulaminu przyznawania środków.docx
Zał nr 8 do regulaminu przyznawania środków.pdf
Zał nr 9 do regulaminu przyznawania środków
Zał nr 9 do regulaminu przyznawania środków PDF
Zał nr 10 do regulaminu przynawania środków
Zał nr 10 do regulaminu przynawania środków PDF

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę