RPO WŚ "KIERUNEK PRACA" - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Realizacja RPO WŚ "Kierunek Praca"

RPO WŚ "KIERUNEK PRACA" 2016

Załączniki
Ogłoszenie o naborze z dnia 28.02.2017r. w ramach projektu pt. Kierunek praca na szkolenia indywidualne
Ogłoszenie z dnia 12.09.2016r. o naborze w ramach projektu pt. Kierunek praca w zakresie modułu I
Ogłoszenie z dnia 02.09.2016r. o naborze w ramach projektu pt. Kierunek praca w zakresie modułu II i III
Ogłoszenie z dnia 02.09.2016r. o naborze w ramach projektu pt. Kierunek praca w zakresie modułu II i III
Ogłoszenie z dnia 20.05.2016r. o naborze w ramach RPO WŚ w zakresie modułu II i III
Ogłoszenie z dnia 20.05.2016r. o naborze w ramach RPO WŚ w zakresie modułu II i III
Ogłoszenie o naborze z dnia 09.05.2016r. na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu KIERUNEK PRACA
Ogłoszenie z dnia 06.04.2016r. o naborze RPO WŚ Kierunek Praca w zakresie modułu I
Ogłoszenie z dnia 01.03.2016r. o naborze RPO WŚ KIERUNEK PRACA dla kobiet i osób niepełnosprawnych
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KIERUNEK PRACA
DEKLARACJA PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA W RAMACH REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
DEKLARACJA PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA W RAMACH PRAC INTERWENYCJNYCH
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępnści dla osób z niepełnosprawnościami
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę